Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem Nowa Wieś, 64-510 Wronki, ul. Szamotulska 9, reprezentowany przez Lucyna Białys-Grzyll,

 

  • inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej jest Przemysław Szulc, kontakt: przemoszulc@gmail.com.

 

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji opieki medycznej świadczonej pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej, określonej w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.2004 Nr 64 poz.593) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

 

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum 20 lat;

 

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych;

 

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

  • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 

  • podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy.
Font Resize
Contrast