Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. Może w nim mieszkać 80 osób. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie podopiecznym całodobowej opieki.

Podstawową działalność Domu stanowi świadczenie, na poziomie obowiązującego standardu, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb osób przebywających w Domu.

Organizacja Domu oraz zakres, poziom i sposób świadczonych usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w Domu, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

 

Aktualności

Kontakt

tel. +48 67 254 35 16
kom. 605 850 928
dps@dpsnowawies.pl

Back to top